Bobin (Ribon) Etiketi
Tüm etiketleme işleri, barkod, kargo ve raf etiketlerinde olmakla beraber, standart, baskılı, sentetik ve daha birçok yüzeye uygulanabilmektedirler. Aynı zamanda ribon olarak da üretim dilinde kullanılan barkod yazıcılarda termal transfer yöntemi ile baskı yapmak için kullanılan rulo şeritlerdir.